Poezja

na żyznych polach

1. na żyznych polach
błękitnej planety
stały potrząsając
złowieszczo orężem
gotowe na śmierć
zbrojne oddziały
dobrych ludzi
wznosząc modły
o zwycięstwo
ruszały w bój
a kapłani
w świątyniach
błogosławili
ich wzniosłe zamiary
ginęli żołnierze
ginęły matki
ginęły dzieci

2. od stuleci nad dymiącymi
zgliszczami jałowych pól
usłanych ciałami poległych
wznosi się podziurawiony
kulami krzyż a imię boga
łopocze ciągle jak sztandar
pod którym dalej
popełnia się
urągające prawu
zbrodnie

3. obudź się Mario
droga skalana
stopami złoczyńców
kreślących w powietrzu
znak krzyża
prowadzi tylko
do tego urwiska
dalej potrzeba
skrzydeł i wiary
w człowieka

Wróć do spisu tytułów