Poezja

Przyjdź do mnie jeszcze

Przyjdź do mnie jeszcze
Niech wzniesie się zasłona
Z zatęchłej przeszłości
I słonce uderzy w me serce

Przyjdź do mnie jeszcze
Nim zbledną marzenia
O domu świetlistym
Tętniącym gwarem i szczęściem

Przyjdź do mnie jeszcze

Wróć do spisu tytułów