Poezja

pewność

brak zdolności odróżniania
jakości od nijakości
będzie zawsze owocował
wartościami bez wartości

Wróć do spisu tytułów