Poezja

norma...

jeżeli fakt powszechności występowania mutacji w nośniku materiału genetycznego przyjąć za normalne to analogicznie należałoby uznać dewiację jako integralną część normalności... czy normalność i nienormalność w związku z tym to jedno?

Wróć do spisu tytułów