Poezja

myśli na poły polityczne

***
nie ma demokracji tam gdzie życie obywateli
kształtują organizacje niedemokratyczne
***
łączenie sfery sacrum ze sferą profanum
w przestrzeni innej niż personalna
przynosi światu tylko problemy

Wróć do spisu tytułów