Poezja

zdolność widzenia świata...

czy trzeba tragedii by ustawić sprawy
we właściwej perspektywie?
ustalić co naprawdę jest ważne?
co się liczy?

Wróć do spisu tytułów