Poezja

dojrzałości nie mierzy się...

dojrzałości nie mierzy się
ani ilością ani jakością
przeżytych doświadczeń
ale zdolnością do ich
właściwego wykorzystania

Wróć do spisu tytułów