Poezja

z księgi życia

(do dzieci)
słońce jeszcze wysoko a dzień się już kończy
już kartki szeleszczą o czarnej opończy
podróżnej - nim księga będzie na dobre zamknięta
przeczytam ci z niej coś - może zapamiętasz

"pokora jest kluczem do przetrwania
agresja to zdobyć coś acz do utrzymania
łupu cierpliwość potrzebna jest i praca" - pamiętaj
"krzywda zawsze do źródła powraca

życie to balans... i miłość w oddechu zamknięta"
pamiętaj

Wróć do spisu tytułów