Poezja

niejasność

Na okoliczność udziału RP w Szczycie UE 2008

Motto
"...przysięgam, że będę strzegł niezłomnie*) godności**) Narodu..."
[Z przysięgi Prezydenta Rzeczypospolitej]

prezydent z premierem
(piastowskiego rodu)
bije się o godność...
swoją, czy Narodu?

_______________________________
*) niezłomny
«niedający się zwyciężyć»

**) godność
1. «poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie»
2. «zaszczytne stanowisko, tytuł, zaszczytna funkcja»

Wróć do spisu tytułów