Poezja

równowaga

zdolność abstrakcyjnego myślenia
jest w równym stopniu dobrodziejstwem
jak i przekleństwem ludzkości

Wróć do spisu tytułów