Poezja

inteligencja

inteligencja jest produktem
ubocznym powstałym w procesie
przystosowania się organizmu do
otoczenia i tylko wtedy ma sens
gdy jej funkcją jest reagowanie
na bodźce generowane lokalnymi
warunkami naturalnymi - jej sens
ustaje, gdy czynniki które ją
powołały do życia przestają istnieć

Wróć do spisu tytułów