Dziwne uczucie

26 listopada 2015 r.

Bolesław Łucki

To chyba jedyne takie miejsce w Winnipegu. Przy stolikach siedzi grupka dziergających na drutach pań, ojciec z pięcioletnim synem, zawzięcie kolorującym tajemniczy krajobraz w książeczce z obrazkami, zamyślony student, wpatrzony w ekran laptopa, dwie rozmawiające ze sobą dziewczyny - jedna w rowerowym kasku z goglami na głowie, wytatuowana dzierlatka ze sfilcowanymi dredami, zaczytana w jakiejś lekturze i kilka innych malowniczych charakterów, jak ze sztuki Mrożka. Dziesięć stolików między regałami szczelnie wypełnionymi używanymi książkami. Niby kawiarnia, niby księgarnia, niby czytelnia. Gwarne miejsce spotkań okolicznych mieszkańców. Właśnie rozkłada się bluesowa kapela. Grają tu raz w miesiącu. Będzie głośno. Za głośno dla dziergających pań, które, jak zwykle, nie wytrzymają nastroju. Wkrótce spakują wełniane kłębki i opuszczą lokal. Przyjemne miejsce, gdy za oknem noc i minus piętnaście. W drzwiach pokazało się dziwne indywiduum. Brodacz w żółtej, podniszczonej kurtce z kapturem. Na głowie barania czapa z rogami(!). Rozejrzał się dookoła i dołączył do dzierlatki z dredami. Pokazała mu szalik, który własnoręcznie ozdobiła paciorkami. Gwar utonął w bluesie. Zaczęli grać.

Dziwne uczucie, gdy wbrew wszystkiemu, decyzje podjęte przed czterdziestu laty okazują się dziś być jak najbardziej trafne.

Komentarze | Dodaj

Really?

24 listopada 2015 r.

Bolesław Łucki

Two opinions on my last CD:
"You have a John Lennon thing going on."
"I thought I'm listening to John Lennon covers."
Really? Thanks!

Komentarze | Dodaj

Album "Ride The Open Wind”

23 listopada 2015 r.

Bolesław Łucki

"Ride The Open Wind”, featuring Janie Bibik - lyrics, vocals, BoLucki - music, vocals, Val Wojtas - vocals, Jacek Beimcik - guitar solo and Piotr Bujalski - drums, is now available from McNALLY ROBINSON, 1120 Grant Ave., Winnipeg MB, ph. 204-475-0483 - as usual in the local artists section.

Other locations:

"Polsat Center" on 217 Selkirk Ave., Winnipeg MB, ph. 204-582-2884

"Music Trader" store, local musicians section, 97 Osborne St., Winnipeg MB, ph. 204-477-5566

"Into The Music" store, local musicians section, B 245 McDermot Ave., Winnipeg MB, ph. 204-287-8279

Komentarze | Dodaj

To be, or not to be

3 listopada 2015 r.

Bolesław Łucki

Postępująca unifikacja świata zbliża ludzi i zmusza nas do szukania rozwiązań zapewniających w miarę bezkonfliktową przyszłość. Technologie pozwalające na „współistnienie” ludzi na całym świecie w połączeniu z lawinowo rosnącą ilością ludzi na naszej planecie powodują, że dystans między nami zmniejsza się coraz bardziej. Coraz częściej się zdarza, że wiemy więcej o ludziach mieszkających po drugiej stronie globu, niż o sąsiadach z następnego domu. Nic więc dziwnego, że dysponując taką wiedzą, szukamy jak najlepszego miejsca, jeżeli nie dla siebie, to dla naszych dzieci. Stąd coraz częstsze wędrówki ludów.

Wydaje się, że Europa jest dziś miejscem, gdzie proces przechodzenia z fazy państw narodowościowych do wielokulturowej unii państw, staje się faktem. Negatywny przyrost naturalny w najwyżej rozwiniętych krajach europejskich w połączeniu z nasilającą się emigracją zmusi UE, prędzej czy później, do zrewidowania polityki wewnątrzunijnej. W mniejszej skali taki proces odbył się już w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Australii. W żadnym z tych państw tworzenie porządku prawnego, zapewniającego społeczny ład, nie przebiegało ani szybko, ani bezboleśnie. W każdym z nich trwa to właściwie do dziś. Wydawałoby się, że im prędzej Europa skorzysta z doświadczeń Ameryk i Australii, tym lepiej. A kraje (takie jak Polska) gdzie, z uporem godnym lepszej sprawy, dąży się do uformowania monolitycznego społeczeństwa, oddzielonego od zmieniającego się świata, zapłacą w przyszłości podwójną cenę za swoją krótkowzroczność.

Komentarze | Dodaj