zmiany...

30 września 2010 r.

Bolesław Łucki


w najbliższym czasie będą na mojej stronie zachodziły zmiany... proszę o cierpliwość... mam nadzieję że ostateczny efekt podniesie wizualną atrakcyjność witryny...

Komentarze | Dodaj

myśli na poły polityczne

25 września 2010 r.

Bolesław Łucki


***
nie ma demokracji tam gdzie życie obywateli
kształtują organizacje niedemokratyczne
***
łączenie sfery sacrum ze sferą profanum
w przestrzeni innej niż personalna
przynosi światu tylko problemy

Komentarze (2) | Dodaj

Nowe covery Studia M1 Singers

21 września 2010 r.

Bolesław Łucki


Do działu Pliki dźwiękowe wstawiłem kilka nowych piosenek z naszego aktualnego programu, który będziemy prezentowali w październiku, listopadzie i grudniu. Na grudzień i styczeń przygotowujemy też godzinny program złożony z kolęd i piosenek świątecznych. Dziękujemy za zaproszenia!!!

Zapraszam również na stronę internetową MySpace Studia M1 Singers.

Komentarze | Dodaj

norma...

16 września 2010 r.

Bolesław Łucki

jeżeli fakt powszechności występowania mutacji w nośniku materiału genetycznego przyjąć za normalne to analogicznie należałoby uznać dewiację jako integralną część normalności... czy normalność i nienormalność w związku z tym to jedno?

Komentarze | Dodaj

naiwnością byłoby...

12 września 2010 r.

Bolesław Łucki

naiwnością byłoby twierdzenie
że nie ma życia po śmierci
ależ jest i zawsze będzie
to właśnie dzięki śmierci
istnieje życie

Komentarze | Dodaj

pokrętna argumentacja...

12 września 2010 r.

Bolesław Łucki

pokrętna argumentacja
nie osiąga szczytnego celu

Komentarze | Dodaj

pewność

4 września 2010 r.

Bolesław Łucki

brak zdolności odróżniania
jakości od nijakości
będzie zawsze owocował
wartościami bez wartości

Komentarze | Dodaj