niby...

27 lipca 2017 r.

Bolesław Łucki

niby jest prezydent
niby jest premier
niby jest rząd
niby jest opozycja
a z ław niby parlamentu
rządzi krajem szeregowy poseł
na etacie kierownika partii
(mającej poparcie 30% elektoratu)
i bezpardonowo
"bez żadnego trybu"
wprowadza w państwie normy
określające prawa i obowiązki
38. milionów obywateli
co to za niby kraj?

Komentarze | Dodaj

Słowa, słowa...

25 lipca 2017 r.

Bolesław Łucki

Cyt.: „[...] Patrzyłem na jego głowę i jego rękę. Jego głowa! Jego ręka! Ręka gotowa zabić w imię dzieciństwa. Przedłużeniem bzdury, przez niego rojonej, był skrwawiony bagnet… Dziwna istota - o głowie zamroczonej i błahej, o ręce groźnej. Nasunęła mi się myśl, niezbyt wyraźna i niedomyślana, którą jednak pragnę tutaj zanotować… To brzmiałoby mniej więcej tak: jego głowa jest wypełniona chimerami, więc godna politowania; ale jego ręka ma dar przetwarzania chimer w rzeczywistość, jest zdolna do stwarzania faktów. Nierzeczywistość zatem od strony głowy, rzeczywistość od strony ręki… i powaga od jednego końca…

Może i wdzięczny mu jestem, że mnie przywrócił dawnym niepokojom. Pewność siebie inteligenta, intelektualisty, artysty, która mi narasta z wiekiem. To kiepskie! Pamiętać, że ci, co nie piszą atramentem piszą krwią.”

Komentarze | Dodaj

Kanada ma 150 lat

1 lipca 2017 r.

Bolesław Łucki

Kilka luźnych uwag na temat:

Kanada hucznie obchodzi swoje 150 urodziny. Nie wszyscy jednak mają powody do świętowania. Dla niektórych rdzennych mieszkańców naszego wielonarodowego kraju to „święto kulturowego ludobójstwa”. Wiele z tego, co mówią, to prawda. W obu Amerykach, skolonizowanych przez Europejczyków, stało się wiele złego. Oceniając sytuację, należy jednak pamiętać, że mówimy o procesach zachodzących na przestrzeni setek, a czasem nawet tysięcy, lat.

Zło i dobro są terminami relatywnymi, podlegającymi ocenie według kodu tworzonego w określonym czasie dla potrzeb danej grupy etnicznej. Co dla jednych jest złe, dla drugich bywa zwykle dobre. Bywa i tak, że co dziś jest złem, jutro okazuje się być dobrem. Na całym świecie, nawet w jednorodnych kulturach czy cywilizacjach, dzieje się czasem dobrze, czasem źle. Tak zawsze było i zawsze będzie. Obojętnie czy w epoce kamiennej, czy w średniowieczu, czy też obecnie, wszystko zależy od człowieka.

Starzy ludzie mówią, że każdy jest kowalem swojego losu. Ta odwieczna prawda jest boleśnie odciśnięta w historii każdego gatunku, zamieszkującego naszą planetę. Wiele z nich wyginęło wyłącznie dlatego, że z sąsiednich terenów przyszli silniejsi.

Antropolodzy wyróżniają dziewięć grup etnicznych człowieka. Każda z nich posiada inne cechy, odróżniające je od innych. Czasem diametralnie. W zetknięciu, może albo iskrzyć, albo układać się całkiem dobrze. Wszystko zależy od człowieka, od jego kultury, wierzeń, dobrej woli i pracowitości.

Na styku dwóch odmienności zawsze dochodzi do większych lub mniejszych konfliktów. O sposobie ich rozwiązywania decydują obie strony. Wyjątkowo bywa, że odmienności się uzupełnią i harmonijnie łącząc, stworzą nową jakość. Czy w Kanadzie tak właśnie będzie, zależy tylko od nas.

Komentarze | Dodaj