Folklorama

28 lipca 2013 r.

Bolesław Łucki

    
Folklorama znów zaprasza na swoje imprezy w całym Winnipegu. Już czterdziesty czwarty raz liczne grupy etniczne, zamieszkujące naszą prowincję, prezentują swój folklor. Tradycyjne tańce, sztuka, kulinaria.

Wczoraj w Forks otwarto imprezę. Pogoda dopisała, ale tłumów nie było. Atrakcyjność wygasa. Kiedyś impreza cieszyła się chyba większym zainteresowaniem. Polacy mieli nawet dwa pawilony. W siedzibach polskich organizacji prezentowano polską kulturę ludową i kulinarną. Ostatnio nawet dodano trochę kultury i sztuki współczesnej.

Polska była obecna przez całe dwa tygodnie trwania Folkloramy. Był czas, że nie opuściłem żadnego pokazu. Dziś już mnie tam nie ciągnie. Część Polonii (tej spod szyldu Sokoła) z jakiegoś powodu wycofała się z pokazów w ramach Folkloramy i zorganizowała swój własny doroczny festyn. Taka mini folklorama. Szkoda. Nowa impreza nie ma już takiej siły przebicia jak Folklorama.

Druga część (zrzeszona w SPK) dalej uczestniczy w pokazach, ale salę wynajmują w mieście, bo polskiego lokalu, w którym odbywała się impreza, już nie ma.

Wszystko się zmienia. Starsi przekazują pałeczkę młodszym, a ci nie zawsze mają ochotę na kontynuowanie dzieła ojców. Inne czasy. Inna sytuacja. Każde pokolenia ma swój sposób na życie. Świat się zmienia tak szybko. Za szybko.

Komentarze | Dodaj

Happy Canada Day!!!

1 lipca 2013 r.

Bolesław Łucki

    

    
Happy Canada Day!!! Lots of stuff is happening at the Forks! The day was good and the fierce midnight fireworks on the Forks' bridge... well, I wonder how the rich river wildlife was affected... I'm sure they loved it!!!

The other day I called couple of wildlife protection organizations regarding this horrible late night noise after every game at the Goldeyes show park... they only deal with hurt animals. Nobody protects animals in their habitat from humans enjoying night river flash'n boom shows.

Komentarze (2) | Dodaj

St. Boniface Story

1 lipca 2013 r.

Bolesław Łucki

    

    
Winnipeg Provencher Bridge (link)
The upper row of pictures shows five photographs from my 1918 Winnipeg rolling lift bridge photo collection. I took well over one hundred detailed photos of the bridge before it was gradually demolished in 2001 and 2002 to make room for a new, oversized, highway type, concrete bridge (compare with South Perimeter Bridge, West Perimeter Bridge, North Perimeter Bridge).

The lower row shows today's condition. Concept of a restaurant on the pedestrian part of the bridge originated from an inspiration by a bridge operation booth which existed on the old bridge.

Below, letter of my resignation from the advisory committee to the City. I participated in the Committee works as a member of the Old St. Boniface Residents Association.


December 21, 1999

To: Susan Freig and Associates

Cc: Monique Mulaire, L’Association des residents du vieux Saint-Boniface
Mayor Glen Murray
Councillor Daniel Vandal
John Angus, Chairperson of the Public Works Committee
Bill Larkin, Manager of Engineering

Re: Resignation from sitting in the Provencher Bridge PAC Committee

I hereby submit my resignation from the PAC advisory Committee.

My reasons for making this decision are as follows:

1. The Committee analyzed the Structural Issues of the bridge. It was concluded that the old bridge can be repaired within financially responsible limits and function for at least 60 years, yet the Committee recommended that the existing bridge be demolished and replaced with a new one.

2. The Committee analyzed the Functional Issues of the bridge. It was concluded that the old bridge still functions within acceptable parameters, except for the safety, which was questionable anyway as research indicated that the number of accidents on the bridge is not different from other bridges in Winnipeg, yet the Committee recommended that the existing bridge be demolished and replaced with a new one.

3. The Committee analyzed the Heritage Issues of the bridge. The Historical Buildings Committee concluded that the old bridge has a Grade III heritage value and “has its significance as a historic landmark that represented the gateway into the community of St. Boniface”, yet the PAC Committee recommended that the existing bridge be demolished and replaced with a new one.

4. The Committee analyzed the Financial Issues of the bridge. It was concluded that the restoration of the bridge would be the least expensive, yet the Committee recommended that the existing bridge be demolished and replaced with a new, more expensive structure.

I participated in the PAC Committee meetings from the very beginning and the final recommendations seem to be contradictory to most of the objectives set at the beginning of the public consultation process. Therefore I am resigning from the PAC Committee.

Komentarze | Dodaj