prawda

31 lipca 2010 r.

Bolesław Łucki

prawda
jak wszystko inne
z każdego miejsca
wygląda inaczej

Komentarze | Dodaj

How St. Boniface grows...

30 lipca 2010 r.

Bolesław Łucki

Komentarze | Dodaj

siła "ciemnoty"

26 lipca 2010 r.

Bolesław Łucki

"ciemnotę" docenia się dopiero w obliczu
katastrofalnych skutków "postępu"

Komentarze | Dodaj

myśli wyborcze...

2 lipca 2010 r.

Bolesław Łucki

głos rozsądku dociera
tylko do otwartego umysłu
***
ukształtowany pogląd
świadczy raczej
o ograniczonej wiedzy
niż o dojrzałości
***
pewność siebie
jest objawem buty
a nie słuszności
***
istotność sprawy zależy
od punktu widzenia
***
mała wada ma zdolność
zasłonięcia tysiąca zalet
***
życie byłoby piękne
gdyby politycy zdawali sobie sprawę
z usługowego charakteru ich funkcji
w społeczeństwie

Komentarze | Dodaj