The Forks dilemma

19 czerwca 2013 r.

Bolesław Łucki

    
Zastanawiam się ile może kosztować coroczne usuwanie wielu ton mułu z przystani w Forks oraz rekonstrukcja zniszczonych trawników i nawierzchni żwirowych. Każdej wiosny Assiniboine wzbiera i niesie z zachodu olbrzymie ilości rzecznego mułu. Osiada on wszędzie, gdzie może się zaczepić. Czy nie ekonomiczniej byłoby przeprojektować przystań w taki sposób, żeby nie tworzyć zakola, które co roku pochłania tysiące dolarów? W końcu to są pieniądze z naszych kieszeni i należałoby je wydawać w miarę ekonomicznie.

Komentarze | Dodaj