to śpiewamy...

30 kwietnia 2011 r.

Bolesław Łucki

            
Wczoraj mieliśmy ostatni występ w tym sezonie. Ponoć (tak mówią) był to najlepszy nasz koncert! Występowaliśmy w St. Joseph Residence.

Następnym razem zapraszamy we wrześniu.
Foto: Gladys Kulas

Komentarze | Dodaj

uchwała rady najwyższej...

18 kwietnia 2011 r.

Bolesław Łucki


my, ludzie ziemi, jesteśmy organizmami biologicznymi... każdy z nas jest nosicielem organu, leżącego w centrum układu nerwowego, którego głównym celem jest myślenie... nadrzędnym zadaniem jest zapewnienie temu organowi jak najlepszych warunków egzystencji i rozwoju... wiąże się to z dobrą kondycją i sprawnym działaniem konstrukcji zapewniającej centralnemu ośrodkowi układu nerwowego mobilność oraz stały dopływ tlenu i odżywek... mając świadomość, że jakość tlenu i odżywek ma podstawowy wpływ na sprawność działania rzeczonego organu, a w rezultacie na jakość życia na naszej planecie, postanawiamy co następuje:
1.
ktoś ma pomysł jak to skończyć?

Komentarze | Dodaj

zataczanie koła...

16 kwietnia 2011 r.

Bolesław Łucki


na początku była samotność
później wędrówka w poszukiwaniu wspólnoty
a zaraz potem pojawił się kompromis
i wszystko byłoby dokładnie tak jak powinno być
ale przyszedł nauczyciel
i urojenie stało się rzeczywistością
i wszystko dalej byłoby w najlepszym porządku
gdyby nie to że prawda pogrzebała kompromis
a wspólnota rozpadła się
ustępując miejsca samotności

Komentarze (1) | Dodaj

to śpiewamy...

8 kwietnia 2011 r.

Bolesław Łucki

            
Dziś wieczorem śpiewaliśmy w Devonshire House. Bardzo miła atmosfera. Sala wypełniona po brzegi, ale najprzyjemniejsze były uśmiechy i uściski rąk po występie. Dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję na następne. Foto: Devonshire House

Komentarze | Dodaj

Just do it!!!

4 kwietnia 2011 r.

Bolesław Łucki


When the wet pavement stone
reflects only dimmed street lights
and the sound of dirty water
flowing down the gutter
makes you sick,
don't despair
just let the tears join the flow.

When you cry for some light
in your miserable life
and you count on the next day
hoping that lady future
brings an end to your misfortune
well... come on! wake up!
you can put your life on track
you can do it
you can do it
you can do it
you can do it
you can do it
do it
do it
do it!!!

Komentarze | Dodaj