Słoń w składzie

27 marca 2017 r.

Bolesław Łucki

Intrygi dzisiejszej polskiej dyplomacji
są tak grubymi nićmi szyte
że ledwo spod nich widać
materiał, który usiłuje się sprzedać

Komentarze | Dodaj

8 marca

7 marca 2017 r.

Bolesław Łucki

Kobietom i całemu solidaryzującemu się z Wami światu, w tym jakże specjalnym dniu, życzę wytrwałości w dążeniu do celu. Kuriozalność okoliczności, w jakich człowiek zmusza człowieka do walki o podstawowe prawo do samostanowienia, powinna być, nie tylko w naszym kręgu kulturowym, oczywista. Jest XXI wiek! Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. #8M

Komentarze | Dodaj

Saryusz-Wolski Trick

6 marca 2017 r.

Bolesław Łucki

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało dziś notę do MSZ Republiki Malty, w której formalnie zgłosiło kandydaturę polskiego europosła. W nocie MSZ poinformowało maltańską prezydencję, że Rząd RP proponuje kandydaturę Jacka Saryusz-Wolskiego na Przewodniczącego Rady Europejskiej"

Komentarze | Dodaj

Newsweek 8/17

4 marca 2017 r.

Bolesław Łucki

Newsweek 8/17
Zbigniew Hołdys
Felieton
"Pomoc naukowa dla opozycji"

Czytałem. Zgadzam się z tezami wstępnymi autora. Opozycja przegrywa antenowe polemiki, bo reprezentanci rządu stosują w dyskusji nieuczciwe chwyty. Opisane zresztą w erystyce Schopenhauera.

Nie zgadzam się natomiast z konkluzją.

Otóż Hołdys uważa, że na telewizyjne i radiowe potyczki między przedstawicielami rządu i opozycji, opozycja winna wystawiać ludzi skutecznych w pokonywaniu nawet nieuczciwych rozmówców. Pan Hołdys zdaje się nie wiedzieć, że rozmówcę posługującego się chwytami erystycznymi może pokonać tylko człowiek posiadający większą sprawność w prowadzeniu nieuczciwych dyskusji. Łatwo sobie wyobrazić rezultat wymiany poglądów między adwersarzami posługującymi się sprytem i bezwzględnością w miejsce rzetelnych argumentów.

Za kształt i poziom programu radiowego czy telewizyjnego odpowiedzialny jest redaktor prowadzący i to on winien instruować uczestników programu o obowiązujących w nim zasadach. Gość niestosujący się do założeń programowych winien być przywoływany do porządku. W ekstremalnych przypadkach należałoby odbierać mu głos, a nawet nie zapraszać do studia.

Rolą moderatora jest zapewnienie merytoryczności dyskusji. Myślę, że za dzisiejszy poziom politycznej dyskusji odpowiedzialna jest źle pojęta rola mediów w społeczeństwie. Za pyskówki na antenie odpowiedzialni są ci, którzy do nich dopuszczają, kierując się, między innymi, względami marketingowymi.

Komentarze | Dodaj