Sens myślenia

9 lutego 2014 r.

Bolesław Łucki


Jeżeli myślisz, że życie może mieć jakiś sens, to znaczy, że myślisz. Bo życie traci sens w momencie, gdy się ten sens znajduje. Myślenie ma wartość, nie życie.

Komentarze | Dodaj