to śpiewamy...

20 lutego 2011 r.

Bolesław Łucki

            
Występ w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym Sokół - zabawa dochodowa na fundusz kolonii letnich dla dzieci. Foto: Adam von Lau

Komentarze | Dodaj

nie ma to jak mieć zasady

17 lutego 2011 r.

Bolesław Łucki


z cech posiadanych przez moje zasady
najbardziej cenię sobie ich rozciągliwość

Komentarze | Dodaj

mądrości ludowe

5 lutego 2011 r.

Bolesław Łucki


z "czarnymi chmurami nad głową"
warto mieć "wiatr w oczy"

Komentarze (4) | Dodaj