Trzymam kciuki

20 listopada 2017 r.

Bolesław Łucki

Komentarze | Dodaj

Happy Halloween!!!

1 listopada 2017 r.

Bolesław Łucki


Happy Halloween!!!
Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!
Ha! Ha! Ha! Ha!
Ha! Ha! Ha!
Ha! Ha!
Ha!

Komentarze | Dodaj

200 lat

21 października 2017 r.

Bolesław Łucki

Jutro, w budynku Parlamentu Manitoby, odbędzie się ceremonia odsłonięcia tablicy upamiętniającej 200 lat imigracji Polaków do Manitoby.

Komentarze | Dodaj

Urlop muzy

21 października 2017 r.

Bolesław Łucki

Wróciło na chwilę lato. Chciałbym napisać coś więcej, ale moja kanadyjska muza wzięła urlop. Polska zresztą też. Jak widać sezon urlopowy trwa cały rok.

Komentarze | Dodaj

nie płacz...

12 września 2017 r.

Bolesław Łucki

nie szukaj mnie...
będę wtedy cały
tam
gdzie
mnie
nie
ma

Komentarze | Dodaj

Jeszcze trochę lata

31 sierpnia 2017 r.

Bolesław Łucki

Po tak pięknym lecie i kanadyjska zima nie będzie straszna. Mam nadzieję, że to nie pobożne życzenie... odpukać. Za kilka dni będzie 29 lat mojej kanadyjskiej połowy życia. Muszę definitywnie stwierdzić, że, mimo iż każdy kolejny rok wydaje się fizycznie jakby nieco cięższy, to klimatycznie następuje systematyczna poprawa. Na tym globalnym ociepleniu kanadyjskie prerie wychodzą chyba najkorzystniej.

Komentarze | Dodaj

A jednak…

12 sierpnia 2017 r.

Bolesław Łucki

Dlaczego ludzie nie traktują tego, co słyszą dosłownie? Dlaczego docierający do nich przekaz jest poddawany obróbce, polegającej na zastosowaniu domysłu: „co też autor chciał przez to powiedzieć”.

Interpretacja komunikatu na podstawie własnych definicji pojęć, użytych w przekazie, prowadzi w 100% do zniekształcenia meritum przesłania. To przecież zawsze prowadzi do nieporozumień. A czasem nawet do konfliktów o trudnych do przewidzenia konsekwencjach.

Z drugiej znów strony, czytelność komunikatu często pozostawia większy lub mniejszy margines na interpretację. Skąd się bierze i czemu ma służyć nieczytelny przekaz?

Nikt, kto posługuje się prawidłami logiki klasycznej i sięga myślą (im dalej, tym lepiej) poza własny, wąsko pojęty interes, nie powinien kwestionować powyższego toku rozumowania. A jednak…

Komentarze | Dodaj

niby...

27 lipca 2017 r.

Bolesław Łucki

niby jest prezydent
niby jest premier
niby jest rząd
niby jest opozycja
a z ław niby parlamentu
rządzi krajem szeregowy poseł
na etacie kierownika partii
(mającej poparcie 30% elektoratu)
i bezpardonowo
"bez żadnego trybu"
wprowadza w państwie normy
określające prawa i obowiązki
38. milionów obywateli
co to za niby kraj?

Komentarze | Dodaj

Słowa, słowa...

25 lipca 2017 r.

Bolesław Łucki

Cyt.: „[...] Patrzyłem na jego głowę i jego rękę. Jego głowa! Jego ręka! Ręka gotowa zabić w imię dzieciństwa. Przedłużeniem bzdury, przez niego rojonej, był skrwawiony bagnet… Dziwna istota - o głowie zamroczonej i błahej, o ręce groźnej. Nasunęła mi się myśl, niezbyt wyraźna i niedomyślana, którą jednak pragnę tutaj zanotować… To brzmiałoby mniej więcej tak: jego głowa jest wypełniona chimerami, więc godna politowania; ale jego ręka ma dar przetwarzania chimer w rzeczywistość, jest zdolna do stwarzania faktów. Nierzeczywistość zatem od strony głowy, rzeczywistość od strony ręki… i powaga od jednego końca…

Może i wdzięczny mu jestem, że mnie przywrócił dawnym niepokojom. Pewność siebie inteligenta, intelektualisty, artysty, która mi narasta z wiekiem. To kiepskie! Pamiętać, że ci, co nie piszą atramentem piszą krwią.”

Komentarze | Dodaj

Kanada ma 150 lat

1 lipca 2017 r.

Bolesław Łucki

Kilka luźnych uwag na temat:

Kanada hucznie obchodzi swoje 150 urodziny. Nie wszyscy jednak mają powody do świętowania. Dla niektórych rdzennych mieszkańców naszego wielonarodowego kraju to „święto kulturowego ludobójstwa”. Wiele z tego, co mówią, to prawda. W obu Amerykach, skolonizowanych przez Europejczyków, stało się wiele złego. Oceniając sytuację, należy jednak pamiętać, że mówimy o procesach zachodzących na przestrzeni setek, a czasem nawet tysięcy, lat.

Zło i dobro są terminami relatywnymi, podlegającymi ocenie według kodu tworzonego w określonym czasie dla potrzeb danej grupy etnicznej. Co dla jednych jest złe, dla drugich bywa zwykle dobre. Bywa i tak, że co dziś jest złem, jutro okazuje się być dobrem. Na całym świecie, nawet w jednorodnych kulturach czy cywilizacjach, dzieje się czasem dobrze, czasem źle. Tak zawsze było i zawsze będzie. Obojętnie czy w epoce kamiennej, czy w średniowieczu, czy też obecnie, wszystko zależy od człowieka.

Starzy ludzie mówią, że każdy jest kowalem swojego losu. Ta odwieczna prawda jest boleśnie odciśnięta w historii każdego gatunku, zamieszkującego naszą planetę. Wiele z nich wyginęło wyłącznie dlatego, że z sąsiednich terenów przyszli silniejsi.

Antropolodzy wyróżniają dziewięć grup etnicznych człowieka. Każda z nich posiada inne cechy, odróżniające je od innych. Czasem diametralnie. W zetknięciu, może albo iskrzyć, albo układać się całkiem dobrze. Wszystko zależy od człowieka, od jego kultury, wierzeń, dobrej woli i pracowitości.

Na styku dwóch odmienności zawsze dochodzi do większych lub mniejszych konfliktów. O sposobie ich rozwiązywania decydują obie strony. Wyjątkowo bywa, że odmienności się uzupełnią i harmonijnie łącząc, stworzą nową jakość. Czy w Kanadzie tak właśnie będzie, zależy tylko od nas.

Komentarze | Dodaj