Wiosna w Forks

8 kwietnia 2017 r.

Bolesław Łucki

Komentarze | Dodaj

Łańcuch sędziowski

6 kwietnia 2017 r.

Bolesław Łucki

"Sejm zajmuje się dziś (6 kwietnia 2017 r.) rządowym projektem reformy Krajowej Rady Sądownictwa, który przewiduje m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejścia noweli w życie, kadencji jej 15 członków-sędziów. Ich następców wybrałby Sejm. Wygaszeniu ulec miałaby także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sądów. Projekt krytykują: opozycja, środowiska sędziowskie, RPO i niektóre organizacje pozarządowe."

Wzór nowego łańcucha sędziowskiego. Tantiema przeznaczam na cele charytatywne.

Komentarze | Dodaj

Wiosna znowu mokra

3 kwietnia 2017 r.

Bolesław Łucki

Zagrożenie powodzią w dolinie Red River przychodzi, jak co roku, razem z wiosną. Na szczęście, w przeciwieństwie do zimy, woda jest groźna tylko dla części mieszkańców doliny, mieszkającej poniżej poziomu wody. Jeszcze kilka dni i będzie zielono!


Komentarze | Dodaj

ech życie, życie

1 kwietnia 2017 r.

Bolesław Łucki

życie to wypadkowa
między złem i dobrem
dająca złudzenie
szczęścia i wolności

Komentarze | Dodaj

Słoń w składzie

27 marca 2017 r.

Bolesław Łucki

Intrygi dzisiejszej polskiej dyplomacji
są tak grubymi nićmi szyte
że ledwo spod nich widać
materiał, który usiłuje się sprzedać

Komentarze | Dodaj

8 marca

7 marca 2017 r.

Bolesław Łucki

Kobietom i całemu solidaryzującemu się z Wami światu, w tym jakże specjalnym dniu, życzę wytrwałości w dążeniu do celu. Kuriozalność okoliczności, w jakich człowiek zmusza człowieka do walki o podstawowe prawo do samostanowienia, powinna być, nie tylko w naszym kręgu kulturowym, oczywista. Jest XXI wiek! Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. #8M

Komentarze | Dodaj

Saryusz-Wolski Trick

6 marca 2017 r.

Bolesław Łucki

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało dziś notę do MSZ Republiki Malty, w której formalnie zgłosiło kandydaturę polskiego europosła. W nocie MSZ poinformowało maltańską prezydencję, że Rząd RP proponuje kandydaturę Jacka Saryusz-Wolskiego na Przewodniczącego Rady Europejskiej"

Komentarze | Dodaj

Newsweek 8/17

4 marca 2017 r.

Bolesław Łucki

Newsweek 8/17
Zbigniew Hołdys
Felieton
"Pomoc naukowa dla opozycji"

Czytałem. Zgadzam się z tezami wstępnymi autora. Opozycja przegrywa antenowe polemiki, bo reprezentanci rządu stosują w dyskusji nieuczciwe chwyty. Opisane zresztą w erystyce Schopenhauera.

Nie zgadzam się natomiast z konkluzją.

Otóż Hołdys uważa, że na telewizyjne i radiowe potyczki między przedstawicielami rządu i opozycji, opozycja winna wystawiać ludzi skutecznych w pokonywaniu nawet nieuczciwych rozmówców. Pan Hołdys zdaje się nie wiedzieć, że rozmówcę posługującego się chwytami erystycznymi może pokonać tylko człowiek posiadający większą sprawność w prowadzeniu nieuczciwych dyskusji. Łatwo sobie wyobrazić rezultat wymiany poglądów między adwersarzami posługującymi się sprytem i bezwzględnością w miejsce rzetelnych argumentów.

Za kształt i poziom programu radiowego czy telewizyjnego odpowiedzialny jest redaktor prowadzący i to on winien instruować uczestników programu o obowiązujących w nim zasadach. Gość niestosujący się do założeń programowych winien być przywoływany do porządku. W ekstremalnych przypadkach należałoby odbierać mu głos, a nawet nie zapraszać do studia.

Rolą moderatora jest zapewnienie merytoryczności dyskusji. Myślę, że za dzisiejszy poziom politycznej dyskusji odpowiedzialna jest źle pojęta rola mediów w społeczeństwie. Za pyskówki na antenie odpowiedzialni są ci, którzy do nich dopuszczają, kierując się, między innymi, względami marketingowymi.

Komentarze | Dodaj

Trybunał Konstytucyjny

23 lutego 2017 r.

Bolesław Łucki

Komentarze | Dodaj

Polskie prawo

21 lutego 2017 r.

Bolesław Łucki

Wicepremier Mateusz Morawiecki ogłosił światu, że w Polsce prawo nie jest najważniejsze.

Komentarze (4) | Dodaj